Jag finns här för dig    Samtal och massage    Online-terapi    Kvinnocirkeln 

Gestaltterapi


Gestaltterapi är inte en terapi för att anpassa människor till ett visst system, det är en terapi som har självförverkligande som mål.

Terapin handlar i första mötet om att skapa ett ömsesidigt tillitsförhållande.Jag vill gärna veta lite om hur det kommer sig att du valt att uppsöka terapi, vem du är och vad du önskar.

Du får möjlighet till att möta mig, märka hur jag arbetar, och genom det ta ställning till om detta passar just för dig.Jag finns där som både yrkesperson och medmänniska.

Det innebär bl.a.
Att jag kan dela med sig av egna erfarenheter och känslor som kommer upp i mötet om det bedöms vara av värde för dig. Om båda tror på ett framtida samarbete, avtalar vi en fortsättning. Tystnadsplikt är en självklarhet.
Arbetet inriktas på självkännedom, att hitta mer av dina egna resurser.Att bli mer av den just Du är.

Jag har tid att möta dig.