Svensk klassisk massage

Massage är en god investering och en skön stundsavkoppling som bara är Din.

Massage bidrar till att lösa upp muskelspänningar och lindra stress, och ärdärför en effektiv metod för en förbättrad hälsa och ökat välbefinnande.

Massage fungerar såväl i akut som i förebyggande syfte.En av effekterna är att endorfiner frigörs, kroppens eget smärtlindrandemedel och det skapar en känsla av avkoppling och välbefinnande.

Det är inte bara fysiskt utan även psykologiskt något som minskar inrespänningar och mildrar oro. Mjukdelsbehandling höjer frisättningen avoxytocin, ett hormon som har hälso- och antistresseffekter, samt attkoncentrationsförmågan stärks.