Massage på arbetet

Massage är ett bra komplement på arbetsplatsen för att sänka stressnivån och öka välbefinnandet.

Att få massage med jämna mellanrum gör att du blir merkreativ, kan utföra ditt arbete på ett stimulerande sätt och vara mer avslappnad på din fritid.

Ambulerande verksamhet och alternativt på min mottagning.