Jag finns här för dig    Samtal och massage    Online-terapi    Kvinnocirkeln 

Jag har tid för dig

Det kan finnas många anledningar till att man söker sig till en terapeut. Några av dem kan vara det här.
Längtar du efter att utvecklas som människa. Vill du öka din medvetenhet om dig själv, dina behov och dina drivkrafter?

Sliter du med problem i förhållande till dig själv, din partner, vänner eller dina kolleger?

Mycket stress, existentiella funderingar, dålig självkänsla, oro, nedstämdhet, ångest ,sorg eller du kanske vill komma till rätta med något i vardagen?

Har du kanske bara behov för att prata med någon och sortera lite tankar?
Önskar du att använda dina resurser och kreativiteten på ett mer tillfredställande sätt?
Jag möter Dig som människa där du befinner dig just för stunden.
Som Gestaltterapeut har jag tystnadsplikt.