Jag finns här för dig    Samtal och massage    Online-terapi    Kvinnocirkeln 

Samtal och massage

Jag arbetar med helheten hos människor och sambandet mellan tankar, känslor och kroppen.

Det är beröringssinnet som är det första sinnet som utvecklas under fostertiden, det är också det sinnet som varar längst. Beröringssinnet kan vara en väg till kommunikation.

Alla erfarenheter en människa gör under sin uppväxt lämnar spår i personligheten och i kroppen. Det ena lagret läggs till det andra under livets gång. Identitetskänslan är nära förknippad med kroppsupplevelsen. Undertryckta känslor leder till kroniska muskelspänningar som hindrar energiflödet i kroppen och begränsar uttrycksförmågan.

Kroppens gömda hemligheter
Kroppen kan gömma undan smärtsamma minnen, men också tillgångar och resurser som vi av olika skäl kan vara rädda för att visa upp. Vi ställer oerhörda krav på oss själva på hur vi skall vara och hur vi vill att andra människor skall uppfatta oss. Det är när vi ställer krav som kroppen låser sig och vi får svårt att lösa upp spänningar. Om vi släpper på kraven har kroppen en underbar förmåga att ta fram just de resurser som behövs vid varje enskilt fall.

Det handlar om närvaro, koncentration och tillit mellan mig som terapeut och dig som klient. Ibland fordras det mod för att släppa gamla blockeringar.När kroppen blir lyssnad på med uppmärksamhet och kärlek, först då vågar kroppen släppa gamla blockeringar.När din kropp blir uppmärksammad utan krav på prestation eller förväntningar kan den släppa på sina begränsande spänningar.

Hur går det till
När du kommer får du först sitta ner och koppla av en stund. Då samtalar vi om kring aktuella händelser som påverkar ditt liv just nu. Sedan får du lägga dig på bänken, där jag ger dig en djupavslappningsbehandling som får kroppen att slappna av. Därefter får du egen tid till att prata och slappna av, jag lyssnar och ställer frågor.

Låt dig blomma ut till just den unika människa du är!